АБІТУРІЄНТУ

Шановні друзі!
Для ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ прийшов час обирати свою дорогу в житті.
Для багатьох з них це перший «дорослий» вибір.
Яку ПРОФЕСІЮ ОБРАТИ?
Вивченню якої справи присвятити п’ять років свого життя?
Ми пропонуємо ЕКОНОМІКУ:
галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальність: 051 «Економіка»
Рівень вищої освіти: Бакалавр (з можливістю в подальшому отримати рівень магістра)
Ви отримаєте професію, яка дозволить:
ВИКОНУВАТИ економічну, організаційно-управлінську, аналітичну, науково-дослідну, педагогічну роботу.
ПРАЦЮВАТИ у
? планово-економічних відділах, відділах управління персоналом, департаментах економічного розвитку та бухгалтеріях підприємств та організацій різної галузевої приналежності;
? рекрутингових, аутсорсингових агентствах;
? державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення.
? Наші ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ на підприємствах та в компаніях ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ «Компанія «ТАРВОС», Управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради, ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», АТ “Кредобанк”, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» та інших.
? Наші ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ в вищих навчальних закладах та ЗДІЙСНЮЮТЬ науково-дослідну діяльність в сфері економіки, маркетингу та економічної безпеки на рівні підприємств, регіону, держави.