КАРАНТИН 2020-2021

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричененої поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19), наказом ректора університету від 13.10.2020 №269 в університеті тимчасово запроваджується дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Під час карантину освітній процес у Харківському національному університеті будівництва та архітектури здійснюватиметься у дистанційному форматі.

Для зв’зку з викладачами надсилати питання на e-mail: econ2016@i.ua
або особисто на їх електронні ресурси.

Група
Назва
навчальної дисципліни
Викладач
ФЕМ

ПА-11

Економічна теорія

Єгорова Ю.В.

ЕП-21

Гроші та кредит

Калініченко Л.Л.

ЕП-21

Бюджетна система

Гелеверя Є.М.

ЕП-21

Економіка підприємства

Колмакова О.М. – лекції

Божидай І.І. – практичні заняття

ПТ-21

Організаційно-економічні основи підприємницької діяльності

Колмакова О.М. – лекції

Божидай І.І. – практичні заняття

ПТ-21

Контролінг на підприємстві

Пакуліна А.А.

ПТ-21

Гроші та кредит

Калініченко Л.Л.

ЕП-21

ПТ-21

Ма-21

Об-21

Ф-21

Фс-11

Обс-11

Мікроекономіка

Тодріна І.В.

МО-21

Економічна теорія

Єгорова Ю.В.

ЕП-31

Інвестування

Благой В.В.

ЕП-31

Регіональна економіка

Гелеверя Є.М.

ЕП-31

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Смачило В.В.

ЕП-31

Маркетинг

Кильницька Є.В.

ЕП-31

Податкова система

Пакуліна А.А.

ЕП-31

Бухгалтерський облік

Шуміло О.С.

ПТ-31

Державно-приватне партнерство

Благой В.В.

ПТ-31

Господарський облік в підприємницькій діяльності

Шуміло О.С.

ПТ-31

Торгівля та комерційна діяльність

Шуміло О.С.

ПТ-31

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Смачило В.В.

ПТ-31

Маркетинг

Кильницька Є.В.

ПТ-31

Державне регулювання підприємницької діяльності

Пакуліна А.А.

ПТ-31

Інфраструктура товарного ринку

Пакуліна А.А.

ПТ-31

Торгівля та комерційна діяльність

Шуміло О.С.

ЕП-41

Управління витратами

Пакуліна А.А.

ЕП-41

Економіка та організація інноваційної діяльності

Гелеверя Є.М.

ЕП-41

Стратегія підприємства

Янченко Н.В.

ЕП-41

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Благой В.В.

ЕП-41

Механізм складання економічних звітів

Благой В.В.

ЕП-41

Економіка будівництва

Колмакова О.М.

ПТ-41

Управління витратами

Пакуліна А.А.

ПТ-41

Підприємництво у зовнішньо-економічній діяльності

Кильницька Є.В.

ПТ-41

Бізнес-стратегії підприємницької діяльності

Кильницька Є.В.

ПТ-41

Механізм складання економічних звітів

Благой В.В.

ПТ-41

Ризикологія

Божидай І.І.

ЕП-50

Соціальна відповідальність

Смачило В.В.

ЕП-50

Глобальна економіка

Благой В.В.

ЕП-50

Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі

Халіна В.Ю.

ЕП-50

Економічне управління підприємством

Пакуліна А.А.

ЕП-50

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Бредіхін В.М.

ЕП-50

Адаптивні моделі в економіці

Шуміло О.С.

ПТ-50

Енвайропментологія в підприємницькій діяльності

Смачило В.В.

ПТ-50

Управління кадровим потенціалом бізнес-структур

Устіловська А.С.

ПТ-50

Стратегічне управління інвестиційним розвитком бізнес-структур

Гелеверя Є.М.

ПТ-50

Міжнародна торгівля та біржова діяльність

Євсєєв С.Є.

ЕП-60

Управління проектною командою

Калініченко Л.Л.

ЕП-60

Стратегічне управління людськими ресурсами

Янченко Н.В.

ЕП-60

Інноваційний розвиток

Благой В.В.

ЕП-60

Управління розвитком компанії

Гелеверя Є.М.

ПТ-60

Креативна економіка та підприємництво

Янченко Н.В.

ПТ-60

Аналіз ринків та маркетинг закупівель

Кильницька Є.В.

ПТ-60

Ланцюги поставок у сфері публічних закупівель

Устіловська А.С.

МТФ

АПс-21

Економічна теорія

Багмут Л.С. – лекції

Іващенко М.В. – семінари

СТФ

ТВс-31,

ТВ-41

Економіка

Халіна В.Ю.

ТВГ-42

Економіка газопромислового виробництва

Халіна В.Ю.

ВВ-41

Економіка водного господарства

Колмакова О.М.

Кураторські години

Група Матеріали
ЕП-11 Поради для організації самостійної навчальної діяльності під час карантину

День Козацтва

ЕП-21, ПТ-21
ЕП-31, ПТ-31
ЕП-41, ПТ-41
ЕП-50, ПТ-50
ЕП-60, ПТ-60