Історія заснування

ivanilov

Кафедра “Економіки” була заснована в 1997 р. доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Академії будівництва України Іваніловим Олександром Семеновичем. 

З 2016 року отримала нове дихання та почала досягати нових горизонтів  на чолі з талановитим керівником, науковцем, доктором економічних наук, професором Калініченко Людмилою  Леонідівною.

З 01.10.2020 р кафедра змінила назву на “Економіки та бізнесу

Діяльність кафедри відповідає стратегічному Плану розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 роки., згідно з яким визначено основні цілі освітньої діяльності кафедри економіки:

  • посилення практичного спрямування підготовки здобувачів вищої освіти згідно з європейським вектором модернізації економіки, орієнтацією на її креативність, прозорість та сталий розвиток;
  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень  та  пошукової  творчої діяльності в сфері національної, галузевої т суб’єктної економіки;
  • формування та розвиток ділових компетенцій та особистих якостей конкурентоспроможних, ініціативних і всебічно освічених професіоналів, лідерів й експертів в області будівництва, сучасної промисловості і високих технологій відповідно до вимог національної економіки;
  • виховання фахівця, який має опанувати як систему професійних знань, умінь і навичок, так і набути високу культуру, стати представником елітної частини суспільства, патріотом своєї держави.

Освітній процес забезпечується висококваліфікованим, досвідченим професорсько-викладацьким складом з потужним науково-педагогічним потенціалом.

З метою оновлення та розширення знань, вивчення передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досягненнями науки, техніки, виробництва, формування нових професійних компетентностей в науково-дослідній діяльності, засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію на передових підприємствах, у провідних наукових установах, проходять стажування за кордоном з врахуванням нових вимог до вищої освіти.

Співробітниками кафедри подаються заявки на отримання грантів з метою реалізації соціальних (Active Citizen – British Council) та освітніх проектів (Erasmus+ Jean Monnet Modules).

Перед випускниками кафедри економіки відкриваються двері комерційних, державних та соціальних підприємств, де вони займають посади керівників проектів та окремих структурних підрозділів, економістів-аналітиків, спеціалістів з економіки праці та заробітної плати, фахівців з бюджетного планування та розвитку потенціалу підприємств, організацій, установ. Універсальність професії економіст дозволяє випускникам адаптуватися і до суміжних сфер ділової активності, таких як маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька діяльність.

Якісна галузевоспрямована освіта за спеціальністю 051 «Економіка» – це гарант  майбутньої зайнятості наших випускників, адже на другому (магістерському) освітньому рівні в межах спеціальності 051 «Економіка» кафедра готує профільних фахівців за освітньою програмою «Економіка будівельної галузі» із знанням та практичним досвідом застосування спеціального програмного комплексу для складання кошторисної документації та унікальних на сьогоднішній день професіоналів за спеціалізацією «Публічні закупівлі», яка є трендом ринку здійснення прозорих та відкритих торгів та проводиться за замовленням Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Але кафедра економіки ніколи не зупиняється на досягнутому, тому починаючи з 2017 року бере на себе відповідальність за підготовку фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в межах якої дає всі необхідні знання, уміння й навики, які дозволяють випускникам (бакалаврам та магістрам) успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, створювати стартапи, розвивати власну підприємницьку справу, проводити експертизу товарів, техніко-економічне оцінювання підприємств, реалізовувати свій потенціал у митній справі та комерції.

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки застосовує індивідуальний персоніфікований підхід до навчання кожного студента та вкладає в майбутніх випускників свої знання, досвід, навіть частинку душі, розвиваючи при цьому потенціал здобувачів вищої освіти через громадську, соціальну, науково-дослідницьку, культурну, креативну та інноваційну діяльність, організовуючи зустрічі з видатними представниками бізнесу, науковцями-практиками, суспільними та культурними діячами.

Студенти кафедри економіки регулярно отримують нагороди та стають переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, міських економічних турнірів, приймають участь у виїзних лекційних заняттях,  Молодіжних форумах, науково-практичних конференція всіх рівнів.

Всі студенти забезпечені базами проходження щорічної практики на провідних підприємствах будівельної галузі та житлово-комунального господарства з можливістю подальшого працевлаштування.

Виховна діяльність кафедри спрямована на культивування відповідальної у всіх сферах життя та духовно розвиненої особи, патріота України, що підтверджує волонтерська діяльність, яка широко висвітлюється в інформаційному полі кафедри, університету, МОН.

У рамках наукових напрямків кафедри сформувалась потужна наукова школа, діяльність якої направлена на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за денною та заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.