Історія заснування

ivanilovІВАНІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

заcновник кафедри економіки,

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

академік Академії будівництва України

 

Народився Олександр Семенович 14 липня 1935 року, в сім’ї військовослужбовця, росіянин. Після закінчення Житомирської середньої школи № 45 у 1954 році здав успішно іспити і був зарахований до Київського танко-технічного училища. Отримавши військову освіту, близько 27 років працював на різних танко-ремонтних заводах. Пройшов шлях від начальника ділянки до замісника начальника Харківського заводу № 115 з якості. За роки військової служби працював у Німеччині, Польші, містах України. У Польщі, наприклад, очолював середнє за армійською ієрархією підприємство по ремонту танків, на Харківському заводі № 115 працював понад 13 років.

Працюючи у Німеччині, вступив до Київського політехнічного інституту на заочне відділення, який успішно закінчив у 1966 році. Прибувши з Польщі, вступив до аспірантури при Харківському інженерно-економічному інституті. Результатом його дослідження стали підготовлені й захищені спочатку кандидатська (1980 р. у Харківському інженерно-економічному інституті), а пізніше – докторська (1996 р. у Міністерстві праці, м. Київ) дисертації, а також ціла низка публікацій.

Активну наукову і науково-педагогічну діяльність О.С. Іванілов розпочав з 1980 року, після закінчення військової служби. За бездоганну службу був нагороджений десятьма урядовими нагородами.

Педагогічну діяльність Олександр Семенович розпочав з посади старшого викладача у Харківському політехнічному інституті, який згодом став національним університетом. За 17 років роботи в ХНПУ послідовно пройшов шлях до доцента, професора. У 1997 році надійшла пропозиція від ректорату Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури заснувати та очолити кафедру економіки. З того часу і по цей день О.С. Іванілов успішно керує колективом кафедри, який всі 16 років у рейтинговому змаганні займає найвищі місця.

У 1998 році йому присвоєно вчене звання професора. Надзвичайно активну наукову і науково-педагогічну діяльність О.С. Іванілов вдало поєднує з науково-громадською роботою, вихованням наукових кадрів вищої кваліфікації. Так, за роки праці в ХНУБА він підготував 10 кандидатів економічних наук, які успішно працюють у сфері вищої освіти, займають високі посади у державних службах та на виробництві. Він є активним членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, членом редколегії кількох періодичних наукових видань. За свою наукову діяльність він опублікував більш ніж 350 праць, серед яких 3 підручника і 19 навчальних посібників з грифом Мінвузу України, 3 монографії. Його обрано академіком Академії будівництва України. За заслуги в розвитку вітчизняної економічної науки і підготовці наукових кадрів О.С. Іванілова нагороджено 10.05.2007 р. Нагрудним знаком „За наукові досягнення”, 28.09.2007 р. Нагрудним знаком „Петро Могила”, 12.05.2009 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

Олександр Семенович – видатний український вчений у галузі економіки, широко відомий в Україні та далеко за її межами, визнаний фахівець у питаннях економіки підприємств, методології економічної науки та господарської практики, фундатор і керівник української наукової школи з проблем розвитку і трансформації економічних систем, взаємозв’язку і взаємодії індустріальної ринкової та інформаційної постіндустріальної економіки.

На кафедрі економіки на високому рівні викладаються наступні дисципліни: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Стратегія підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Проектний аналіз», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Основи підприємництва», «Бюджетна система», «Оподаткування», «Ринкові проблеми економіки будівництва», «Економічний аналіз», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Ціноутворення у будівництві», «Інвестування», «Оцінка бізнесу», «Аналіз господарської діяльності будівельного підприємства» та «Спецкурс з економіки будівництва».

У рамках наукових напрямків кафедри сформувалась наукова школа, діяльність якої направлена на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Розвиток наукових досліджень проходить під керівництвом завідувача кафедри.