ОФІЦІЙНА ДЕЛЕГАЦІЯ ХНУБА НА ЧОЛІ З ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ДОЦ. СИРОВАТСЬКИМ О.А. ЩИРО ПРИВІТАЛА З ЮВИЛЕЙНОЮ ДАТОЮ ЗАСНУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ХНУМГ ім. БЕКЕТОВА!

Від кафедри економіки на цей представницький захід були офіційно запрошені колишні випускники ХНУМГ ім. Бекетова, а нині ведучі професори й доценти кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури проф. Смачило В.В., доц. Гелеверя Є.М., доц. Колмакова О.М.

ФОТО_БЕКЕТОВА_2017

P.S. Сьогодні кафедра економіки Харківського національного університуте будівництва та архітектури забезпечує найкращий в м. Харкові Європейський рівень галузевої економічної освіти за спеціальностями 051 – “Економіка”, та 076 – “Підприємництво”!