На кафедрі економіки ХНУБА 7.02.2018 р. відбулась 73 Науково-технічна конференція Секція «Сучасні питання економіки»

73 Науково-технічна конференція  Секція «Сучасні питання економіки»

7 лютого 2018 року

 • запланованих доповідей – 21;
 • проведених доповідей – 8:
 1. Механізм управління соціально-економічним потенціалом регіону (д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л.)
 1. Люблінський науково-технічний парк: симбіоз науки та бізнесу (канд.екон.наук, проф. Смачило В.В., канд.екон.наук, доц. Халіна В.Ю.)

IMG_20180207_131235

 1. Фінансово-економічна безпека в системі національного господарства України: теоретичні та практичні аспекти (канд.екон.наук, доц. Гелеверя Є.М.)

IMG_20180207_132519

 1. Маркетинг людських ресурсів будівельних підприємств (асп. Устіловська А.С.)
 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств будівельної сфери (асп. Головко-Марченко І.С.)
 1. Особливості клієнтоорієнтованого розвитку підприємства (д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., канд.екон.наук, доц. Халіна В.Ю., асп. Васільєва Т.С.)
 1. Використання коефіцієнта сезонних коливань для адаптації виробничої функції до особливостей підприємств сільського господарства (канд.екон.наук, доц. Колмакова О.М., асп. Білоножко М.М.)

IMG_20180207_130553

 1. Шляхи визначення ефективної стратегії фінансування інвестиційно-будівельних проектів залізничної галузі (д-р екон.наук, проф. Чупир О.М., асп. Бурлака Є.О.);

IMG_20180207_140009

 • стендових доповідей – 13;
 • учасників – 18:
 1. викладачів – 12 (д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., д-р екон. наук, проф. Чупир О.М, канд.екон.наук, доц. Благой В.В., канд.екон.наук, проф. Смачило В.В., канд.екон.наук, доц. Халіна В.Ю., канд.екон.наук, доц. Янченко Н.В., канд.екон.наук, доц. Гелеверя Є.М., канд.екон.наук, доц. Колмакова О.М., канд.екон.наук, доц. Пакуліна А.А., канд.техн.наук, доц. Бредіхін В.М., канд.екон.наук, викл. Польова В.В., викл. Устіловська А.С.);
 2. молодих вчених – 7 (Білоножко М.М., Божидай І.І., Бурлака Є.О., Головко-Марченко І.С., Польова В.В., Устіловська А.С., Халіна В.Ю.)
 3. аспірантів – 3 (Бурлака Є.О., Васільєва Т.С., Устіловська А.С.)
 4. запрошених фахівців – 1 (директор ТОВ «СК Тітаніум» Наливайко Т.Л.)

Рекомендації щодо доповідей:

 • до публікації:
 1. Фінансово-економічна безпека в системі національного господарства України: теоретичні та практичні аспекти (канд.екон.наук, доц. Гелеверя Є.М.)
 1. Маркетинг людських ресурсів будівельних підприємств (асп. Устіловська А.С.)
 1. Використання коефіцієнта сезонних коливань для адаптації виробничої функції до особливостей підприємств сільського господарства (канд.екон.наук, доц. Колмакова О.М., асп. Білоножко М.М.)
 1. Шляхи визначення ефективної стратегії фінансування інвестиційно-будівельних проектів залізничної галузі (д-р екон.наук, проф. Чупир О.М., асп. Бурлака Є.О.);
 • у виробництво
 • в дисертаційну роботу:
 1. Використання коефіцієнта сезонних коливань для адаптації виробничої функції до особливостей підприємств сільського господарства (канд.екон.наук, доц. Колмакова О.М., Білоножко М.М.)
 1. Маркетинг людських ресурсів будівельних підприємств (асп. Устіловська А.С.)
 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств будівельної сфери (Головко-Марченко І.С.)
 1. Особливості клієнтоорієнтованого розвитку підприємства (д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., канд.екон.наук, доц. Халіна В.Ю., асп. Васільєва Т.С.)
 1. Реформування системи державного управління якістю продукиів харчування та захист прав споживачів в Україні (Божидай І.І.)
 • Найбільш цікаві доповіді:
 1. Механізм управління соціально-економічним потенціалом регіону (д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л.)
 1. Люблінський науково-технологічний парк: симбіоз науки та бізнесу (канд.екон.наук, проф. Смачило В.В., канд.екон.наук, доц. Халіна В.Ю.)