Запрошуємо до навчання за магістерською освітньо-професійною програмою «Публічні закупівлі»!

Кафедрою економіки ведеться активна робота щодо впровадження магістерської освітньо-професійної програми «Публічні закупівлі», яка стартувала 1 вересня 2017 року в рамках спеціальності 051 «Економіка». На теперішній час за програмою навчаються 16 студентів-магістрантів за денною та заочною формами навчання. Освітньо-професійною програмою передбачено дисципліни, які мають чітку послідовність вивчення і складаються в структурно-логічну схему:

Нещодавно, авторським колективом освітньо-професійної програми «Публічні закупівлі» – зав. каф. економіки, д-ром. екон. наук, проф.  Калініченко Л.Л., канд. екон. наук, доц.  Халіною В.Ю. та канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. – було отримано авторське свідоцтво, що підтверджує унікальність представленої освітньої програми та відсутність аналогів в Україні.

Запрошуємо до навчання за магістерською освітньо-професійною програмою «Публічні закупівлі»!