Кафедра економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури запрошує на навчання за спеціальністю 051 «Економіка»!

 Шановнідрузі!

 Кафедра економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури запрошує на навчання за спеціальністю 051 «Економіка»!

Дозвольте мені, як гаранту освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», розповісти Вам про можливості, які відкриються перед Вами.

На сьогоднішній день освітня система не просто трансформується, а змінюється взагалі парадигма провадження освітнього процесу. Світові тенденції свідчать про необхідність формування основного переліку компетентностей, які потрібні майбутнім фахівцям для подальшої повноцінної професійної діяльності, зокрема: комплексне вирішення проблем, критичне мислення, креативність, управління людьми, координація дій з іншими, емоційний інтелект, складання суджень і прийняття рішень, сервіс-орієнтація, взаємодія, ведення переговорів.

До перелічених навичок слід додати також формування мовної компетентності, яку ми забезпечуємо не лише під час вивчення іноземної мови, як окремої дисципліні, але й викладанням професійних дисциплін іноземною мовою.

Після отримання освітнього ступеня бакалавра, наші випускники мають можливість вступу до магістратури за двома спеціальностями: 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Не хочу обтяжувати Вас інформацією, скажу лише: ми знаємо, що таке європейський рівень освіти і забезпечуємо його шляхом формування ключових компетентнойтей для успішної кар’єри.

Ми готуємо професійно самодостатніх, здатних до розвитку і адаптивних до змін фахівців!!!

Багато корисного та цікавого Ви знайдете на нашому сайті
http://econ2016.krasalex.com.

Також чекаємо на Вас особисто за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 40, 4 поверх, кабінети 407, 408.

Пишіть нам:
kafekonomika@ukr.net

І обов’язково дзвоніть:
+38(057) 706-19-46, +38(050) 605-37-57.

 Бажаю успіхів під час вступної кампанії і чекаю до нас на навчання!

 Гарант освітньої програми
зі спеціальності 051 «Економіка»
освітнього рівня бакалавр
канд. екон. наук, доцент                                                               В.Ю. Халіна