Кафедрою економіки ХНУБА планується видання колективної монографії «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін» в межах науково-дослідної роботи кафедри (Державний реєстраційний номер 0118U001941).

Кафедрою економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури планується видання колективної монографії «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін» в межах науково-дослідної роботи кафедри (Державний реєстраційний номер 0118U001941).

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ

Розділ 1. Концепція адаптивного розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах.
Розділ 2. Методичний інструментарій адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін.
Розділ 3. Адаптивний розвиток соціально-економічних систем: вітчизняний та закордонний досвід.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг матеріалів – від 10 до 20 сторінок включно формату А4 українською або англійською мовами.

Остання дата надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — 31.01.2019 р (включно).
ПОДАНІ ДО ВКЛЮЧЕННЯ У МОНОГРАФІЮ МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА АДРЕСУ konferencekonom@ukr.net З ПРИМІТКОЮ «МОНОГРАФІЯ 2019» ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ: назва файлу з науковою роботою повинна включати прізвище автора – Monograf_Ivanov.doc