Колективна монографія «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін»

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ
Розділ 1. Концепція адаптивного розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах.
Розділ 2. Методичний інструментарій адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін.
Розділ 3. Адаптивний розвиток соціально-економічних систем: вітчизняний та закордонний досвід.

МАТЕРІАЛИ МОНОГРАФІЇ