20-21 березня 2019 р. в Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбулася ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток освітньої системи: європейський вектор».

Основні організатори Конференції – Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти харківської міської ради; Акадэ́мія кірава́ння пры Прэзідэ́нце Рэспу́блікі Белару́сь (Рэспубліка Беларусь); Universitat Politècnica de Catalunya (España); Харківський національний університет внутрішніх справ та Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Мета Конференції: науково-методичний аналіз практики та пошук рішень з актуальних проблем сучасної освітньої системи, встановлення контактів між викладачами різних рівнів освіти, узагальнення й поширення кращого досвіду впровадження новітніх європейських рішень в практику вітчизняної освіти.
У роботі конференції прийняли участь 128 учасників (керівники закладів вищої освіти усіх форм власності та рівнів акредитації, професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, викладачі технікумів та коледжів, вчителі шкіл, представники бізнес-кіл та органів місцевого самоврядування) з України, Польщі, Білорусі та інших країн.

На пленарному засіданні Конференції були обговорені актуальні питання, пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку вищої освіти, еволюція компетентностей майбутнього фахівця, визначені сучасні принципи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.
На пленарному засіданні було заслухано доповіді, які викликали жваву дискусію:

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Сердюков Костянтин Георгійович – директор Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університет, кандидат економічних наук, доцент.

ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Череднік Димитрій Леонідович – перший проректор Харківського національного університету будівництва та архітектури з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, професор;
Даньшева Світлана Олегівна – завідувач кафедри фізики Харківського національного університету будівництва та архітектури з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, професор; 
Колодяжна Марія Юхимівна – начальник навчально-методичного відділу Харківського національного університету будівництва та архітектури.

ЕВОЛЮЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ МАЙБУТНЬОГО 
Халіна Вероніка Юріївна – доцент кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат економічних наук.