МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток»

zal-3

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Креативна економіка,стартап-рух та підприємництво: стан та перспектив розвитку

Секція 2. Глобальні цілі сталого розвитку в діяльності соціально-економічних систем

Секція 3. Енергоефективність, ресурсозбереження та зелена економіка

Секція 4. Безпека соціально-економічних систем в умовах глобалізації

Секція 5. Інструменти забезпечення прозорості публічного сектору

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУТ >>>>>>