11.04.2019 В ХНУБА ВІДБУЛОСЬ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ «KNOWHOW», ПРИСВЯЧЕНЕ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

26 квітня в Україні й світі відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності. Цієї визначної події на кафедрі економіки було приділено особливу увагу, адже тут створено й постійно функціонує студентський науковий гурток з проблем інтелектуальної власності «KNOW HOW» організатором, керівником й ідейним натхненником роботи якого є к.е.н., доц. кафедри економіки ГЕЛЕВЕРЯ Є.М.

Чергове засідання гуртка було присвячене саме МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ і проходило у розширеному форматі. У якості доповідачів було запрошено представників науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, професорсько-викладацький склад, студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт і Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.

Тематика докладів доповідачів охоплювала широке коло проблемних питань створення і комерціалізації інтелектуальних продуктів, а також захисту прав на них.

Робота постійно діючого студентського наукового гуртка з інтелектуальної власності «KNOW HOW», що функціонує при кафедрі економіки сприяє вивченню економічних і правових аспектів інтелектуальної власності студентами та використанню отриманих знань у майбутній професійній діяльності.