Кафедрою економіки ХНУБА 24.04.2019 р. було проведено науковий семінар за темою «Культура ділового спілкування в підприємництві»

В семінарі прийняли участь викладачі та студенти кафедри. Даний захід було
проведено доктором філософських наук, професором Проценко Ольгою
Петрівною.

Було розглянуто широке коло питань стосовно реалізації принципів
ввічливості, доброзичливості та люб’язності у ділових відносинах. Ці питання
стосувалися вербальних та невербальних прийомів соціокультурних
комунікацій: мовленнєвий етикет, застільний етикет, обмін дарами та вимоги
до дрескоду тощо. В теоретичному та практичному вимірі спиралися на
дослідження таких відомих фахівців як: Дейл Карнегі, Марі Сабат, Джон
Честара та інші.

Наприкінці обговорення було зроблено висновок, що
дотримання правил етикету гармонізує відношення у колективі, є засобом
уникнення конфліктних ситуацій, значно підвищує ефективність праці,
підвищує авторитет людини, здійснює позитивну репутацію та веде до успіху в
цілому.