27-28 травня 2019 року в ХНУБА відбулася XІ Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція «Єврoпейський вектoр мoдернізації екoнoміки: креативність, прoзoрість та сталий рoзвитoк»

У роботі конференції прийняли участь близько 300 учасники (керівники підприємств, політики, науковці, викладачі ЗВО, магістранти, аспіранти, здобувачі), серед них – 265 учасників від України та 35 учасників з близького та далекого зарубіжжя.

Всього було заслухано 244 доповіді, в тому числі: на пленарному та заключному засіданнях – 8 доповідей; на секції 1 «Креативна економіка, стартап-рух та підприємництво: стан та перспектив розвитку» було заслухано й обговорено 72 доповіді; на секції 2 «Глобальні цілі сталого розвитку в діяльності соціально-економічних систем» – 85 доповідей; на секції 3 «Енергоефективність, ресурсозбереження та зелена економіка» – 37 доповідей; на секції 4 «Безпека соціально-економічних систем в умовах глобалізації» – 29 доповідей; на секції 5 «Інструменти забезпечення прозорості публічного сектору» – 13 доповідей.

Зі вступним словом ПРИ ВІДКРИТТІ ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: КРЕАТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК» до учасників конференції звернувся Чередніка Димитрій Леонідович – професор, перший проректор Харківського національного університету будівництва та архітектури з науково-педагогічної роботи. 

На пленарних засіданнях було заслухано 8 доповідей, в тому числі

СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМА М. ХАРКОВА Бежко Владислав Сергійович  – заступник начальника Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАМІРИ СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮВАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ Миколенко Олена Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного фармацевтичного університету, Іпполітова Інна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН Глухова Олена Анатоліївна – начальник «Управління поширення інформації та комунікацій» Головного управління статистики у Харківській області.

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ Сухорукова Наталія Андріївна – головний спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

ТЕНДЕРИ В УКРАЇНІ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ «ПРОЗОРОСТІ» Головченко Анна Миколаївна – директор ТОВ «ІК Планета Буд».

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Смачило Валентина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

Основна частина виступів, доповідей та презентацій на Конференції присвячена реформуванню економічних процесів в Україні, імплементації цілей сталого розвитку в діяльність організацій всіх сфер діяльності та забезпеченню прозорості й креативності в економіці. Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики України. За результатами конференції було запропоновано:

– розвивати креативні сфери економіки, підвищити ефективність роботи підприємств, використовуючи інноваційні методи та технології не тільки у виробництві (виконанні робіт, наданні послуг), а й при управлінні підприємством, реалізації продукції, формуванні іміджу підприємства, що дозволить просувати свій бренд та продукцію не тільки на території України, а й по всьому світі; 

– створювати та практично відпрацьовувати механізми адаптації й сталого розвитку для бізнесу та інших соціально-економічних систем, забезпечувати економічні безпеку та стійкість підприємств при роботі в динамічному середовищі; 

– демократизувати відносини влади, бізнесу та громади, забезпечувати прозорість роботи влади на всіх рівнях. 

Організаційний комітет XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» висловлює щиру вдячність партнерам за підтримку в проведенні наукового заходу:ТДВ «Жbтлобуд-2» та Кошевому А.В., ПП «Киїівсоцсервіс» та особисто директору Оліфрієнко К.М. та заступнику директора Циганову А.В., ТОВ «Титаніум» та особисто Наливайку Т.Л., «ПП «Аксікон» та Кулаєнко О.А., ГО «Лабораторія креативних ідей», Стартап-центру «New Development”/

Дякуємо за ваш внесок та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!