25 та 26.05.2020р. у форматі відео конференції на платформі ZOOM відбувся успішний захист магістерських  дипломних робіт студентів групи ЕКЗм-21

Вітаємо!!!

У форматі відео конференції на платформі ZOOM відбувся успішний захист магістерських  дипломних робіт студентів групи ЕКЗм-21 Авдієвської О.В., Ограпішвілі І.Г., Неганової В.В., Остапчук А.Ю., Смоліної К. О., Трофимової Д. С., Цесельської К.А.

Для захисту магістерської роботи з професорсько-викладацького складу кафедри Економіки було сформовано екзаменаційну комісію на чолі з головою доктором економічних наук, професором кафедри Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Овчинніковою Вікторією Олексіївною.

Студенти-випускники, відповідно до майбутньої спеціальності 051 Економіка представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань. А також продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі економіки і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем.

 

Бажаємо успішної професійної діяльності,

плідної співпраці із кафедрою та реалізації усіх задумів!!!