Вітаємо!!! студентів групи ЕКЗм-21

Вітаємо!!!
студентів групи ЕКЗм-21 Авдієвську Ольгу Володимирівну, Цесельську
Катерину Андріївну, Ограпішвілі Іллю Георгійовича, Неганову Валерію
Володимирівну, Остапчук Анастасію Юріївну, Смоліну Крістіну Олександрівну,
Трофимова Дар’ю Сергіївну, Масленнікову Марію Сергіївну, Ключко Аліну
Віталіївну, Попович Дарину Володимирівну, Шепеленко Наталію Леонідівну з
успішним захистом магістерських дипломних робіт за спеціальності 051 Економіка.


Захист відбувся у форматі відео конференції на платформі ZOOM . Студенти-
випускники, відповідно до майбутньої спеціальності представили на публічний
захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у
практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань. А також
продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх
наукових досліджень у галузі економіки і застосовувати їх для вирішення
прикладних проблем.

Бажаємо нових успіхів, реалізації усіх задумів та
плідної співпраці з рідним університетом та кафедрою!!!