Вітаємо!!! студентів групи ПТЗм-21 та ПТЗм-22

Вітаємо!!!

студентів групи ПТЗм-21 Далудіну Ірину Віталіївну, Благого Віталія
Валерійовича, Сироватського Олександра Анатолійовича, Скульського
Всеволода Мирославовича, Кануннікову Вікторію Василівну, Кануннікову Дар’ю
Сергіївну, Коваль Данило Віталійовича, Рамазанова Гасан Гаджимагомедовича,
Синіло Олега Олександровича, Бондаренко Юрія Анатолійовича, Єну Олену
Віталіївну, Маліка Антона Володимировича, Борзенкову Анну Олексіївну, Кудь
Євгена Сергійовича, Кулімякіна Ярослава Юрійовича, Сафронову Катерину
Володимирівну, Касеку Вікторію Миколаївну, Крицьку Катерину Сергіївну,
Олійник Катерину Анатоліївну з успішним захистом магістерських дипломних
робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
Випускники продемонстрували вміння використовувати набуті теоретичні знання
для вирішення прикладних проблем організації та моделювання бізнесу, створення і
розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах
економіки з використанням традиційних та новітніх методів.

Бажаємо нових успіхів, реалізації усіх задумів та
плідної співпраці з рідним університетом та кафедрою!!!