ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ!

25 травня 2021 р. на кафедрі економіки та бізнесу Харківського національного університету будівництва та архітектури відбувся захист магістерських дипломних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” заочної  форми навчання.

Авторитетна екзаменаційна комісія під головуванням Заслуженого будівельника України, доктора економічних наук, професора Диканя Володимира Леонідовича відзначила актуальність й практичну значущість представлених на захист магістерських дипломних робіт, які висвітлювали важливі питання та проблеми економіки будівельної галузі, економічного управління підприємствами, впровадження інноваційних технологій в управління персоналом і соціальне підприємництво, удосконалення торговельної діяльності будівельних трестів та ін.

Вітаємо випускників із успішним захистом! Бажаємо професійного зростання за обраною спеціальністю!