БАКАЛАВРИ

21 та 22 червня на кафедрі економіки проходив захист дипломних робіт. 

b1

Кількість бакалаврських дипломних робіт допущених до захисту  – 20, всі дипломні роботи захищенні, 13 робіт на відмінно та 7 на добре.

b3

5 студентів отримали диплом з відзнакою (Варава В.Ю., Зінченко В.Є., Кривороженко Ж.Д., Луценко Н.О., Пугачова А.В.).

b2+

Всі дипломні роботи виконані з використанням фактичного реального матеріалу, який був зібраний під час переддипломної практики на існуючих господарських підприємствах.


lekcii“Економіка праці й соціально-трудові відносини”

Змістовий модуль 1 “Розвиток та регулювання соціально трудових відносин”

 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”

Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва

Тема 3: Населення і трудові ресурси

Тема 4 Соціально-трудові відносини як система

Тема 5 Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин:організаційні аспекти

Тема 6 Соціальне партнерство

Тема 7 Тема Соціально-трудові відносини зайнятості

Тема 8 Ринок праці і його регулювання

Тема 9 Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Тема 10 Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Тема 11 Організація та нормування праці на підприємстві

Тема 12 Продуктивність й ефективність праці


Студенти групи Е-41 на практичних заняттях з дисципліни “Організація та економіка будівництва” виконують практичну роботу на кафедрі економіки

img_20161013_115845

Переможниця всеукраїнського конкурсу студентських робіт Іванчук Анна

ivancuk-2

ivancuk-5

ivancuk-4