07.06. 2019 року за ініціативою кафедри економіки ХНУБА було проведено науковий семінар на тему «Призначення субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг»

Гості семінару: Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району  м. Харкова. У семінарі приймали участь начальник відділу соціальної допомоги Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району м. Харкова Тарануха Еліна Сергіївна і завідувач сектору прийняття рішень Читати далі…

27-28 травня 2019 року в ХНУБА відбулася XІ Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція «Єврoпейський вектoр мoдернізації екoнoміки: креативність, прoзoрість та сталий рoзвитoк»

У роботі конференції прийняли участь близько 300 учасники (керівники підприємств, політики, науковці, викладачі ЗВО, магістранти, аспіранти, здобувачі), серед них – 265 учасників від України та 35 учасників з близького та далекого зарубіжжя. Всього було заслухано 244 доповіді, в тому числі: Читати далі…