17.04.2019р. на кафедрі економіки ХНУБА відбувся міжкафедральний науковий семінар, де проводився попередній захист дисертаційного дослідження аспірантки кафедри економіки Божидай Ірини Ігорівни (науковий керівник – професор кафедри економіки, канд. екон. наук, доц. Смачило В.В.) на тему «Формування конкурентної стратегії підприємств агропромислового комплексу України».

Здобувач виклала основні результати наукового дослідження та висвітлила наукову новизну, які, на думку рецензентів доцента кафедри економіки Халіної В.В. та доцента кафедри фінансів та кредиту Шептухи О.М., є обґрунтованими та мають практичну значущість. Божидай І.І. із впевненістю відповідала на питання, Читати далі…

26-27 грудня 2018 р. відбувся захист магістерських дипломних робіт

РЯДИ ЕКОНОМІСТІВ ПОПОВНИЛИСЯ НОВИМ ПОКОЛІННЯМ ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ-МАГІСТРІВ 19-20 грудня 2018 р. відбувся захист магістерських дипломних робіт заочної, а 26-27 грудня – денної форми навчання студентів спеціальності 051 – «Економіка» та 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Усі магістерські роботи були виконані Читати далі…