Матеріали колективної монографії «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін» в межах науково-дослідної роботи кафедри (Державний реєстраційний номер 0118U001941)

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ Розділ 1. Концепція адаптивного розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах. Розділ 2. Методичний інструментарій адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін. Розділ 3. Адаптивний розвиток соціально-економічних систем: вітчизняний та закордонний досвід. МОНОГРАФІЯ