27-28 травня 2019 року в ХНУБА відбулася XІ Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція «Єврoпейський вектoр мoдернізації екoнoміки: креативність, прoзoрість та сталий рoзвитoк»

У роботі конференції прийняли участь близько 300 учасники (керівники підприємств, політики, науковці, викладачі ЗВО, магістранти, аспіранти, здобувачі), серед них — 265 учасників від України та 35 учасників з близького та далекого зарубіжжя. Всього було заслухано 244 доповіді, в тому числі: Читати далі…

Кафедрою економіки ХНУБА 24.04.2019 р. було проведено науковий семінар за темою «Культура ділового спілкування в підприємництві»

В семінарі прийняли участь викладачі та студенти кафедри. Даний захід було проведено доктором філософських наук, професором Проценко Ольгою Петрівною. Було розглянуто широке коло питань стосовно реалізації принципів ввічливості, доброзичливості та люб’язності у ділових відносинах. Ці питання стосувалися вербальних та невербальних прийомів Читати далі…