Матеріали колективної монографії «Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін» в межах науково-дослідної роботи кафедри (Державний реєстраційний номер 0118U001941)

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ Розділ 1. Концепція адаптивного розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах. Розділ 2. Методичний інструментарій адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін. Розділ 3. Адаптивний розвиток соціально-економічних систем: вітчизняний та закордонний досвід. МОНОГРАФІЯ

20-21 березня 2019 р. в Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбулася ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток освітньої системи: європейський вектор».

Основні організатори Конференції – Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти харківської міської ради; Акадэ́мія кірава́ння пры Прэзідэ́нце Рэспу́блікі Белару́сь (Рэспубліка Беларусь); Universitat Politècnica de Catalunya (España); Харківський національний університет внутрішніх справ та Харківський національний університет будівництва та архітектури. Мета Читати далі…