27-28 травня 2019 року в ХНУБА відбулася XІ Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція «Єврoпейський вектoр мoдернізації екoнoміки: креативність, прoзoрість та сталий рoзвитoк»

У роботі конференції прийняли участь близько 300 учасники (керівники підприємств, політики, науковці, викладачі ЗВО, магістранти, аспіранти, здобувачі), серед них – 265 учасників від України та 35 учасників з близького та далекого зарубіжжя. Всього було заслухано 244 доповіді, в тому числі: Читати далі…

МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Секція 1. Креативна економіка,стартап-рух та підприємництво: стан та перспектив розвитку Секція 2. Глобальні цілі сталого розвитку в діяльності соціально-економічних систем Секція 3. Енергоефективність, ресурсозбереження та зелена економіка Секція 4. Безпека соціально-економічних систем в умовах глобалізації Секція Читати далі…